ИЗВОЗВАНЕ НА БОКЛУК В СОФИЯ ОБЛАСТ

През последните десетилетия човечеството е изправено пред проблема с все по-големия обем боклук. Ръстът на градовете, увеличаване на производството в промишлените предприятия има отрицателен ефект. Нараства обемът на отпадъците. Според икономистите има пряка връзка между растежа на БВП и увеличеното количество боклук.

Това пряко се отнася до макрорегиона София и Софийска област – най-големият по брой на жителите и при изграждането на нови къщи и производствени съоръжения. Четири пети от отпадъците в София все още са погребани на депата в региона. И въпреки че властите решиха да променят тази ситуация през следващите години, проблемът със събирането на отпадъци в московския регион няма да загуби своята значимост. В регион, предназначен да осигури инфраструктура в столицата, темпът на строителство само ще се увеличи.

Организацията по отстраняване на строителни отпадъци изисква специални депа за погребване. Затова организациите, които изнасят отпадъци в софийския регион, се нуждаят от съответни споразумения с депата. Усилията на фирмата kamion.bg имат за цел да гарантират, че работата по транспортирането на отпадъци върви по съществуващите регулаторни стандарти. Използвайки услугите на организацията, възникналите въпроси се решават бързо.

Сериозен проблем пред градските общински служби е събирането на отпадъци. Този въпрос изисква ежедневно решение и ясна организация на икономическите услуги. Разрешава се износ на отпадъци само на специални депа, транспортни пунктове или инсталации за преработка или изгаряне. Елементите за приемане и обработка трябва да имат специални лицензи.

Поради бурното строителство и основен ремонт на стария жилищен фонд, съществува проблем с износа на КММ. Освен това проблемът е социалната неподготвеност на жителите на региона.

Ако може да извадите боклука със собствените си усилия, това няма да навреди на никого. Но е по-добре да поръчате тази услуга в професионална компания за почистване на мазета и тавани. Някои хора хвърлят отпадъци в канализационната система, причинявайки задръствания и наводнения на съседи. Близо до София изхвърлянето на отпадъци трябва да се поверява на професионалисти, които използват специални технологии. В колите и контейнерите се натоварват отпадъци и се отвеждат на депо, като се спазват предписаните екологични стандарти. Разходите за товарене и транспортиране на отпадъци са умерени.

Софийска област е огромно депо за отпадъци, тъй като на нейната територия има много неразрешени сметища. На територията на София област има много вилни и вилни селища, които се нуждаят от постоянни услуги на kamion за отстраняване на битови и строителни отпадъци. За да се решат тези проблеми, се създават частни компании, които извършват събиране на боклука – от софийския регион. Така се цели постигане на един мирен, екологичния баланс.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *